Regelementen

  1. Je dient aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
  2. Een team mag maximaal uit 6 deelnemende personen bestaan.
  3. Alcoholgebruik voor en tijdens de Tienkamp is door deelnemers niet toegestaan en de organisatie zal er op toezien dat dit wordt nageleefd.
  4. Het verplaatsen tussen de onderdelen mag niet gemotoriseerd plaatsvinden.
  5. Deelname geschied op eigen risico en de organisatie is niet verantwoordelijk voor blessures.
  6. Bij elk onderdeel is een telefoonnummer beschikbaar voor de dienstdoende EHBO.
  7. De speelduur per onderdeel zal maximaal 5 minuten zijn en daarna dient direct doorgelopen te worden naar het volgende onderdeel.
  8. Haal bij voorkeur het team wat voor je loopt niet in.
  9. Na de centrale briefing zal je met je team naar een onderdeel worden verwezen. Vanaf dat punt ga je door in de carrousel.